Gezamenlijk bereiken we meer …

De stichting Parkmanagement en uw Ondernemersvereniging vormen de rode draad binnen ondernemend Park Forum.

In nauwe samenwerking met onze eigen ondernemers en de Gemeente, zorgen wij gezamenlijk voor een duurzame, veilige, aantrekkelijke en sociale werkomgeving.
Door het initiëren en stimuleren van nieuwe activiteiten. Door te luisteren naar de ondernemers op ons bedrijventerrein. Door gebruik te maken van de kennis, expertise en contacten van de ondernemers, bestuursleden, parkmanager en de Gemeente.
Laten we deze website gebruiken om zaken met elkaar te delen die er voor iedereen toe doen. Die iets toevoegen aan het ondernemen op ons prachtige bedrijventerrein.

Stichting Parkmanagement

Om te garanderen dat Park Forum over een aantal jaren nog steeds een keuze voor de toekomst is heeft Park Forum  “Parkmanagement” geïntroduceerd. ‘Onbetaald profiteren’ wordt voorkomen, door deelname aan Parkmanagement op te nemen in de akte van levering.

De stichting Parkmanagement draagt de zorg voor uitvoering van het Parkmanagement.

De stichting biedt een basispakket Parkmanagement aan. Een aantal diensten op het gebied van veiligheid, service en onderhoud. De gezamenlijke inkoop van deze diensten levert een aantal collectieve kostenvoordelen op. Jaarlijks wordt er een bijdrage aan de stichting Parkmanagement betaald voor: organisatie voor o.a. onderhoud en beheer private terreinen (zichtzijde) • collectieve beveiliging • aanwezigheid van parkmanager • bewegwijzering

Het Parkmanagement signaleert knelpunten en behartigt de belangen van de grondeigenaren en ondernemers van Park Forum.

Parkmanager

De parkmanager is het aanspreekpunt en werkt in opdracht van de Stichting Parkmanagement en de Ondernemersvereniging. De parkmanager heeft een centrale rol op het bedrijventerrein. Hij of zij is het aanspreekpunt en de spin in het web. Faciliterend en adviserend op diverse dossiers. Doelen die gesteld zijn door de stichting Parkmanagement en het bestuur van de Ondernemersverening. Doelen die gezamenlijk geformuleerd zijn door te luisteren naar de ondernemers.

Ondernemersvereniging Park Forum

Alle ondernemers, die een kavel op ons park bezitten, zijn lid van de Ondernemersvereniging Park Forum.

Het bestuur van Ondernemersvereniging Park Forum is samengesteld uit vertegenwoordigers van Park Forum; uit een aantal gedreven ondernemers zoals u. Zij vertegenwoordigen zoveel mogelijk de diverse branches die gevestigd zijn op ons bedrijventerrein. Het kan voorkomen dat voor een project een commissie wordt samengesteld. Ook u kunt dus actief uw steentje bijdragen. De bestuursleden hebben een onbezoldigde functie en functioneren dus vooral vanuit een pure betrokkenheid.

 

Contactpersonen Park Forum

Voorzitter

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Herman de Vries
De Vries Projekt Design

Bestuurslid

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

John van Rooij
Snep Exclusieve Metalen B.V. 

Bestuurslid

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Frank Smeijers
Bouwbedrijf Buytels

Parkmanager

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Manuela de Heer- de Vaan
De Heer Verenigings-
management

Doel

Een hoog kwaliteitsniveau te waarborgen voor ons bedrijventerrein Park Forum.

Hoe

 • De Stichting Parkmanagement Park Forum en een actieve Ondernemersvereniging
 • Meer dan gebruikelijk onderhoud en beheer van de openbare ruimten en private terreinen met name de zichtzijde van de terreinen;
 • Collectiviteiten: beveiliging, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), verduurzamen..
 • Bereikbaarheid (toegankelijkheid) en herkenbaarheid (bewegwijzering)
 • Communicatie: bijeenkomsten, website, LinkedIn, ..
 • Doordat we samen een sterk collectief vormen. Zijn wij een waardevolle (gesprek) partner in diverse overlegorganen. Onderhouden van nauwe contacten met overheid en andere terreinen.
 • Collectieve beveiliging

  Een goede beveiliging verhoogt de kwaliteit en de veiligheid op het bedrijventerrein en verkleint het inbraakrisico.

  Individuele ondernemers hebben ervoor gezorgd dat hun eigen terreinen optimaal beveiligd zijn. Daarnaast biedt een goede glasvezelinfrastructuur de basis voor een collectieve beveiliging. Dit samen zorgt voor een optimale veiligheid op ons terrein. Leest u verder onder het kopje Project Glasvezel voor een update collectieve beveiliging.

  Samen zorgen voor veiligheid.

 • KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)

  Samen met de politie, brandweer, gemeente en lokale ondernemers worden er afspraken gemaakt om overlast en criminaliteit aan te pakken en het onderhoud en beheer van ons park te verbeteren.
  Dit levert een veilige omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.  

  Als we dit voor elkaar hebben krijgen wij het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit biedt bij de meeste verzekeraars ook voordelen op de poliskosten.
  Maar het allerbelangrijkste is uiteraard dat we samen ervoor gezorgd hebben dat het prettig ondernemen is op ons park. Veilig en netjes. Dat er samengewerkt wordt.

  Samenwerken aan veilig ondernemen

 • Onderhoud private terreinen (zichtzijde)

  De openbare ruimte in combinatie met private voorterreinen bepalen de netheid en ordelijkheid van Park Forum. De Stichting Parkmanagement onderhoudt de private voorterreinen op Park Forum. De openbare ruimte wordt door de gemeente onderhouden. Indien u iets constateert in de openbare ruimte kunt u dat melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of via de BuitenBeterApp.

  Samen zorgen voor de uitstraling van ons park.

 • Project Glasvezel Park Forum

  Glasvezel is een haarfijne vezel van glas. Glasvezel wordt onder meer toegepast als optische vezel in telecommunicatie, waarbij licht wordt gestuurd door lange vezels van optisch zeer helder glas om signalen betrouwbaar over grote afstanden te vervoeren.
  [Wikipedia Glasvezel]

  Op dit moment loopt het project Glasvezel op ons bedrijventerrein. We zitten in een afrondende fase.

  Een goede glasvezelinfrastructuur op ons bedrijventerrein is belangrijk. Glasvezel biedt de gevestigde bedrijven laagdrempelig (technisch en financieel) de mogelijkheid een groot aantal digitale diensten af te kunnen nemen en/of verbindingen met andere bedrijven op te kunnen zetten. Maar in eerste instantie biedt het ons de gelegenheid om ons terrein te beveiligen. Dit alles bij elkaar versterkt het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van ons bedrijventerrein en vergroot daarmee de waarde van het aanwezige vastgoed en uitstraling van de aanwezige bedrijven.

  Wij houden u op de hoogte.

  Samen zorgen voor connectiviteit.

 • Bewegwijzering

  Binnen Park Forum West staat op de kruispunten bewegwijzering met daarop een 1000-tallen systeem voor de bedrijfsnummering, gecombineerd met straatnamen en huisnummers. Het 1000-tallen systeem voor het bedrijventerrein Park Forum wordt vanaf de snelwegen aangegeven. De gemeente verstrekt op verzoek van het bedrijf - tijdens de bouwfase - het (de) bedrijfsnummer(s). De Stichting Parkmanagement draagt zorg voor het bestellen en plaatsen van het door de ondernemer betaalde bord of raamsticker met daarop het eigen authentieke bedrijfsnummer van het bedrijf.

  Samen zorgen voor toegankelijkheid.

  Beeldkwaliteitsplan

  Steeds vaker komen er bij ons klachten binnen dat het beeldkwaliteitsplan Park Forum West niet gehanteerd wordt. Met name omdat er allerlei ongewenste reclame-uitingen op het terrein verschijnen. Dat loopt uiteen van losse bordjes in de berm van de weg, vrijstaande reclame-uitingen op de voorterreinen tot grote reclame-uitingen op de gevel.

  Dit omdat de buurman het waarschijnlijk ook doet … Maar het kan ook zo zijn dat de buurman onvoldoende op de hoogte was. 

  Maar het is een feit dat het niet mag. We willen dan ook iedereen dringend verzoeken zich te houden aan deze randvoorwaarden die vastgelegd zijn in ons bestemmingsplan.
  Randvoorwaarden waar iedereen voor heeft moeten tekenen bij de aankoop van een kavel. De regels van het beeldkwaliteitsplan zijn hier helder over opgesteld door de gemeente met als doel een modern en fraai industrieterrein.

  Wij willen graag zorgen dat ons terrein de uitstraling heeft die het verdient. Die past bij onze bedrijven. Professioneel. 

  We willen dit ook graag samen oplossen. Daarom hieronder nogmaals de stukken. Kijk er aub nog eens goed naar.

  We zullen dit onderwerp tijdens ons KVO-traject ook actief gaan meenemen en waar nodig de borden, na overleg, laten verwijderen. KVO is een samenwerking tussen ondernemers, politie, gemeente en brandweer. We gaan er dan gezamenlijk voor zorgen dat ons terrein veiliger en schoner (en netter) wordt.

  Hieronder staan de links naar de belangrijkste stukken.

  Agenda

  Er zijn geen geplande data op dit moment. Houd u mail goed in de gaten. 


  Park Forum vanuit de lucht

  Lucht 3

  Lucht 4

  Lucht 5

  Lucht 6

  Lucht 7

  Lucht 8

  Lucht 9

  Lucht 10

  Lucht 11

  Lucht 12

  Lucht 13

  mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Stichting Parkmanagement  Bedrijventerrein Park Forum

  p/ a secretariaat Eindhovenseweg 73 G, 5554 AB  Valkenswaard

  KvK 5402 1588, BTW NL 851120799B01
  Bank 1259.78.642, IBAN NL36RABO 0125 9786 42
  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  T: 06-13545713

  © 2020 Dekker IT